shadow_left
Logo
Shadow_R
   
J.Acsova "AUTOMOBIL V PODNIKANI " Banská Bystrica Tlačiť Email
Dovoľujeme si Vás týmto pozvať na seminár k téme:

Automobil v podnikaní
Zameranie:

Osobitosti daňových zákonov (daň z príjmu, daň z pridanej hodnoty, daň z motorových vozidiel) v súvislosti s kategóriou motorového vozidla:
-súkromný automobil a súvisiace daňové výdavky z pohľadu:
o fyzickej osoby – podnikateľa,
o zamestnávateľa pri vyúčtovaní cestovných náhrad zamestnanca
-automobil zahrnutý do obchodného majetku
-nový a ojazdený automobil
-PHL u súkromného a služobného automobilu
o cestovné náhrady
o preukázateľné výdavky na spotrebované PHL
-poskytnutie služobného automobilu na súkromné využitie zamestnancom z pohľadu nepeňažného príjmu zamestnanca a daňových výdavkov zamestnávateľa
-preradenie automobilu zo súkromného majetku do podnikania, vyradenie z podnikania a s tým súvisiace daňové výdavky a daňové povinnosti

Ocenenie automobilu:
-kúpa x splátky x finančný prenájom (nová zmluva, postúpenie) x úver x zabezpečovací prevod práva
-registrácia podnikateľa na DPH a jej zrušenie
-súčasti obstarávacej ceny automobilu (poplatky za pridelenie EČV, STK, emisné kontroly, kontrola originality, príslušenstvo, povinná výbava automobilu)

Daňové výdavky súvisiace s automobilom:
-účtovné a daňové odpisovanie vrátane prípadov automobilu preradeného z osobného majetku fyzickej osoby do podnikania, metódy odpisovania vrátane možných variant fyzických a právnických osôb
-poistenie zmluvné x havarijné pri automobile súkromnom, služobnom
-opravy, údržba, záručný servis pri automobile súkromnom, služobnom
-dialničné poplatky a mýto, daň z motorových vozidiel
-možnosti daňových subjektov v súvislosti s výdavkami na spotrebované pohonné látky z pohľadu zákona o dani z príjmov a zákona o dani z pridanej hodnoty
-pomerné využívanie automobilu na súkromné účely a podnikanie, daňové výdavky zamestnávateľa pri poskytnutí vozidla na súkromné využitie zamestnancom

DPH v súvislosti s automobilom:
-kúpa vozidla rôznych kategórií do 31. 12. 2009 a ich následný predaj, zmeny od 1. januára 2010
-práva a povinnosti pri kúpe a predaji nového pozemného motorového vozidla
-práva a povinnosti pri kúpe a predaji ojazdených automobilov vrátane použitia osobitnej úpravy podľa § 66 ZDPH
-DPH pri paušalizácii výdavkov na spotrebované PHL

Prenájom automobilov:
-zmluvy o nájme a obvyklé povinnosti nájomcu, nepeňažný príjem prenajímateľa
-DPH pri nájmoch so zmluvami uzatvorenými pred a po 1. januári 2010
-ukončenie finančného prenájmu a jeho špecifiká

Prihlásiť sa možno u organizátora:

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s. r. o., ČSA 25, 974 01 Banská Bystrica, www.cus.sk

Regionálne tel. čísla:
+421 (0)48 414 66 36
tel./fax:
+421 (0)48 411 34 75
+421 (0)48 416 18 97
mobil:
+421 (0) 918 780 129
+421 (0) 904 921 855
+421 (0) 915 780 129
e-mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >