Správa registratúry
Kedy začínajú povinnosti spojené so správou registratúry?

Vydaním živnostenského oprávnenia, či uzatvorením spoločenskej zmluvy sa každá fyzická a právnická osoba stáva pôvodcom registratúry. Z jej činnosti začínajú vznikať registratúrne záznamy, ktoré je potrebné náležite evidovať. Kedy, ako a dokedy?

Kontaktujte nás a objasníme Vám problémy, ktoré prináša správa registratúry.

Čo ponúkame?

• výhody externého dodávateľa – úsporu času
• služby podľa výberu klienta: jednorazové, dlhodobé, čiastkové, komplexné
• vypracovanie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu
• vytriedenie a označenie registratúrnych záznamov
• prípravu vyraďovacieho konania
• poradenstvo nezávisle od iných objednaných služieb
• a všetko ostatné súvisiace s profesionálnou správou registratúry

Neprodukujeme nepoužiteľné materiály.