Účtovníctvo, mzdy, dane
Čo ponúkame?

  • diskrétnosť a profesionálny prístup
  • znalosť súvisiacich predpisov a záruku kvality pod dohľadom audítora a daňového  poradcu
  • rýchlu aplikáciu legislatívnych zmien v praxi využívaním on-line upgrade softvéru
  • jednoduché a podvojné účtovníctvo vrátane súvisiacej daňovej agendy
  • spracovanie podkladov k dani z pridanej hodnoty
  • mzdy pri počte zamestnancov 1 – 999
  • vypracovanie smerníc podľa interných potrieb klienta
  • a všetko ostatné, čo potrebujete k tomu, aby Vaše účtovníctvo bolo úplné, správne, preukázateľné a zrozumiteľné


bezpečné spracovanie osobných údajov
podľa zákona č. 428/2002 Z.z. v platnom znení