Poradenstvo
Čo môžete ešte očakávať?

Minimálne:
DOBRÚ RADU
Maximálne:
MAXIMÁLNU SPOKOJNOSŤ


►založenie podnikateľského subjektu a voľba jeho právnej formy
►osobitosti podnikania fyzických a právnických osôb
►účtovníctvo a špecifiká týkajúce sa účtovných jednotiek
►daňová optimalizácia, správne uplatnenie DPH, intrakomunitárne obchody
►mzdy a zdanenie príjmov zo závislej činnosti
►účtovné a daňové posúdenie zmluvy
►interné smernice