Školenia

Dátum:
21.2.2020

Zameranie:
Daň z príjmov fyzických osôb a ukončenie roka 2019

Miesto:
Zvolen

Školiteľ:
Ing. Jana Acsová

Daň z príjmov fyzických osôb a ukončenie roka 2019

Lektor: Ing. Jana Acsová - audítor Slovenskej komory audítorov a daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov

 

Čas a miesto konania

21.2.2020
Zvolen

Obsahové zameranie

1. Zmeny zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. – aktualizácia pre fyzické osoby na rok 2019, 2020 (rekreačné poukazy, nezdaniteľné časti základu dane, umorovanie straty, mikrodaňovník, znížená sadzba dane 15% a podobne).

2. Vybrané oblasti zákona o dani z príjmov:

 • majetok využívaný na súkromné aj podnikateľské účely,
 • automobil v podnikaní ako súčasť obchodného majetku – kúpa, predaj,
 • stravovanie.

3. Jednoduché účtovníctvo a účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva za rok 2019.

 4. Uzatvorenie roka 2019 podnikajúcich fyzických osôb:

 • účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva,
 • preukazujúcich výdavky formou daňovej evidencie,
 • s percentuálnymi výdavkami.

 5. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B a informácie z neho vyplývajúce:

 • povinnosť podať daňové priznanie,
 • nezdaniteľné časti základu dane,
 • príjmy dosiahnuté pri spoločnom podnikaní,
 • príjmy zo závislej činnosti,
 • príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu,
 • príjmy z kapitálového majetku,
 • ostatné príjmy,
 • umorovanie straty,
 • povinné prílohy,
 • osobitné záznamy,
 • upozornenia k vyplneniu daňového priznania.

 6. Diskusia

 

Organizátor

Akadémia Plus, s.r.o.
Somolického ulica 2
960 01 Zvolen

Viac informácií o školení a prihlášku nájdete na: www.akademiaplus.sk