Školenia

Dátum:
28.1.2020

Zameranie:
Daň z príjmov fyzických osôb a ukončenie roka 2019

Miesto:
Bratislava

Školiteľ:
Ing. Jana Acsová

Daň z príjmov fyzických osôb a ukončenie roka 2019

Lektor: Ing. Jana Acsová - audítor Slovenskej komory audítorov a daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov

 

Čas a miesto konania

28. 1. 2020

Bratislava – BNC, Turbínova 1

Obsahové zameranie

PROGRAM AKTUALIZUJEME

 

Organizátor

Porada.sk, s.r.o.
Pekná cesta 19
Bratislava, 831 52

Viac informácií o školení a prihlášku nájdete na: www.porada.sk