Školenia

Dátum:
11.2.2020

Zameranie:
daňové priznanie právnických a fyzických osôb 2019

Miesto:
Piešťany

Školiteľ:
Ing. Jana Acsová

daňové priznanie právnických a fyzických osôb 2019

Obsahové zameranie

Obsah pripravujeme

Čas a miesto konania

11.2.2020
Piešťany

 

Organizátor

FAMER Eko, s.r.o.
Partizánska 51
951 93 Topoľčianky

Viac informácií o školení a prihlášku nájdete na: famer.sk