Odborné články

Účtovná závierka JÚ 2007

Na podklade údajov z uzatvorených účtovných kníh a z vykonanej inventarizácie majetku a záväzkov sa zostavuje účtovná závierka.

Zobraziť dokument

Inventarizácia

Účtovná jednotka vykonávajúca svoju činnosť bez prerušenia uzatvára účtovné knihy k poslednému dňu účtovného obdobia. Na povinné uzatvorenie účtovných kníh nadväzuje zostavenie účtovnej závierky a to na základe podkladov vykonanej majetku a záväzkov.

Zobraziť dokument