Školenia

Dátum školenia Názov Miesto školenia Školiteľ
26.9.2019 ÚČTO, DANE - AKO NA NE? Bratislava Ing. Jana Acsová Viac informácií
2.10.2019 ÚČTO, DANE - AKO NA NE? Nitra Ing. Jana Acsová Viac informácií
4.10.2019 ÚČTO, DANE - AKO NA NE? Bratislava Ing. Jana Acsová Viac informácií
8.10.2019 ÚČTO, DANE - AKO NA NE? Poprad Ing. Jana Acsová Viac informácií
9.10.2019 ÚČTO, DANE - AKO NA NE? Liptovský Mikuláš Ing. Jana Acsová Viac informácií
15.10.2019 Prierez daňou z príjmov právnických osôb a daňové priznanie 2019 Poprad Ing. Jana Acsová Viac informácií
16.10.2019 ÚČTO, DANE - AKO NA NE? Žilina Ing. Jana Acsová Viac informácií
17.10.2019 ÚČTO, DANE - AKO NA NE? Košice Ing. Jana Acsová Viac informácií
29.10.2019 Majetok v podvojnom účtovníctve – príklady z praxe Bratislava Ing. Jana Acsová Viac informácií
30.10.2019 ÚČTO, DANE - AKO NA NE? Bratislava Ing. Jana Acsová Viac informácií
5.11.2019 ÚČTO, DANE - AKO NA NE? Bratislava Ing. Jana Acsová Viac informácií
9.11.2019 Majetok v podvojnom účtovníctve – príklady z praxe Bratislava Ing. Jana Acsová Viac informácií
14.11.2019 Interné smernice v účtovníctve, archivácia dokladov a správa registratúry Banská Bystrica Ing. Jana Acsová Viac informácií
15.11.2019 ÚČTO, DANE - AKO NA NE? Zvolen Ing. Jana Acsová Viac informácií
19.11.2019 Majetok v podvojnom účtovníctve – príklady z praxe Bratislava Ing. Jana Acsová Viac informácií
27.11.2019 ÚČTO, DANE - AKO NA NE? Bratislava Ing. Jana Acsová Viac informácií
28.11.2019 ÚČTO, DANE - AKO NA NE? Bratislava Ing. Jana Acsová Viac informácií
4.12.2019 Účtovná a daňová závierka 2019 Bratislava Ing. Jana Acsová Viac informácií
6.12.2019 Účtovná a daňová závierka 2019 Žilina Ing. Jana Acsová Viac informácií
10.12.2019 Účtovná a daňová závierka 2019 Piešťany Ing. Jana Acsová Viac informácií
13.12.2019 Účtovná a daňová závierka 2019 Komárno Ing. Jana Acsová Viac informácií
12.12.2019 Účtovná a daňová závierka 2019 Levice Ing. Jana Acsová Viac informácií
17.12.2019 Účtovná a daňová závierka 2019 Bratislava Ing. Jana Acsová Viac informácií
18.12.2019 Účtovná a daňová závierka 2019 Bratislava Ing. Jana Acsová Viac informácií
19.12.2019 Účtovná a daňová závierka 2019 Zvolen Ing. Jana Acsová Viac informácií
14.1.2020 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve - najčastejšie chyby z praxe Žilina Ing. Jana Acsová Viac informácií
15.1.2020 Daňové priznanie právnických osôb v praktických príkladoch Trenčín Ing. Jana Acsová Viac informácií
16.1.2020 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve Nitra Ing. Jana Acsová Viac informácií
17.1.2020 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve Bratislava Ing. Jana Acsová Viac informácií
23.1.2020 Daň z príjmov PO a DP PO 2019 Prešov Ing. Jana Acsová Viac informácií
28.1.2020 Daň z príjmov fyzických osôb a ukončenie roka 2019 Bratislava Ing. Jana Acsová Viac informácií
29.1.2020 DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB A DAŇOVÉ PRIZNANIE 2019 Bratislava Ing. Jana Acsová Viac informácií
31.01.2020 daňové priznanie právnických a fyzických osôb 2019 Komárno Ing. Jana Acsová Viac informácií
11.02.2020 daňové priznanie právnických a fyzických osôb 2019 Piešťany Ing. Jana Acsová Viac informácií
13.02.2020 daňové priznanie právnických a fyzických osôb 2019 Levice Ing. Jana Acsová Viac informácií
4.2.2020 Daň z príjmov fyzických osôb a daňové priznanie 2019 Bratislava Ing. Jana Acsová Viac informácií
5.2.2020 Daň z príjmov fyzických osôb a daňové priznanie 2019 Bratislava Ing. Jana Acsová Viac informácií
6.2.2020 Daň z príjmov fyzických osôb a daňové priznanie 2019 Banská Bystrica Ing. Jana Acsová Viac informácií
11.2.2020 daňové priznanie právnických a fyzických osôb 2019 Piešťany Ing. Jana Acsová Viac informácií
13.2.2020 daňové priznanie právnických a fyzických osôb 2019 Komárno Ing. Jana Acsová Viac informácií
18.2.2020 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve Bratislava Ing. Jana Acsová Viac informácií
20.2.2020 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve Prešov Ing. Jana Acsová Viac informácií
21.2.2020 Daň z príjmov fyzických osôb a ukončenie roka 2019 Zvolen Ing. Jana Acsová Viac informácií
26.2.2020 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve Poprad Ing. Jana Acsová Viac informácií
27.2.2020 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve Liptovský Mikuláš Ing. Jana Acsová Viac informácií
28.2.2020 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve Prievidza Ing. Jana Acsová Viac informácií