Služby

Účtovníctvo

Čo ponúkame?

 • diskrétnosť a profesionálny prístup
 • znalosť súvisiacich predpisov a záruku kvality pod dohľadom audítora a daňového poradcu
 • rýchlu aplikáciu legislatívnych zmien v praxi využívaním on-line upgrade softvéru
 • jednoduché a podvojné účtovníctvo vrátane súvisiacej daňovej agendy
 • spracovanie podkladov k dani z pridanej hodnoty
 • mzdy pri počte zamestnancov 1 – 999
 • vypracovanie smerníc podľa interných potrieb klienta
 • a všetko ostatné, čo potrebujete k tomu, aby Vaše účtovníctvo bolo úplné, správne, preukázateľné a zrozumiteľné
 • bezpečné spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. v platnom znení
Školenia

Pravidelne pre Vás pripravujeme rôzne školenia v oblasti účtovníctva.

» Zobraziť všetky školenia

Poradenstvo

Čo môžete ešte očakávať?

 • založenie podnikateľského subjektu a voľba jeho právnej formy
 • osobitosti podnikania fyzických a právnických osôb
 • účtovníctvo a špecifiká týkajúce sa účtovných jednotiek
 • daňová optimalizácia, správne uplatnenie DPH, intrakomunitárne obchody
 • mzdy a zdanenie príjmov zo závislej činnosti
 • účtovné a daňové posúdenie zmluvy
 • interné smernice